Helkor.eu
Logo
Ochrana osobních údajů
1. Základní shrnutí a doba uchování
× 1.1 Pokud jste našim zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje, za které zodpovídáme. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
× 1.2 Shromažďovány a zpracovávány jsou pouze ty osobní údaje, které jsou v souladu se stanovenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelu, které jste mu poskytl/a na základě udělení souhlasu se zpracováním údajů nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší smlouvy (objednávky).
× 1.3 Veškerá vaše data jsou uchovávané do doby využívání a existence vašeho účtu.
× 1.4 Doba uchování dat o hlasování je neurčitá (do existence dotyčného serveru).
2. Kontaktní údaje správce
× 2.1 Správcem vaších osobních údajů je fyzická osoba Ondřej Vanko, adresa elektronické pošty info@craftbook.cz
× 2.2 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
3. Co víme o uživatelích
× 3.1 Po připojení na webové stránky získáváme vešekeré potřebné informace k optimalizováni naších stránek (Prohlížec, rozlišení obrazovky).
× 3.2 Po navštívení naší stránky Craftbook.cz získáme vaší IP adresu, místno napojení (Zemi), Operačního systému, Prohlížeč, z jaké stránky přišel, Typ zařízení, Rozlíšení monitoru.
× 3.3 Po zaregistrování do našeho systému ziskáváme vaše uživatelské jméno, šifrované uživatelské heslo, e-mail adresu.
4. Sdílení a posílání osobních údajů
× 4.1 Po zaregistrování do našeho systému souhlasíte s možností zveřejněný vaší e-mail adresy pomocí hromadné zprávy v rámci uživatelů.
× 4.2 Po zobrazení vašeho přidaného serveru na naší stránku, máte veřejně uvednou vaší přezdívku.
5. Na co využíváme uživatelské údaje?
× 5.1 Údaje hráče jsou využívání na identifikace uživatele.
× 5.2.1 Údaje nešíříme mezi 3. osoby výjmaje sbírka 4.
× 5.2.1.2 Uživatel souhlasí, že jeho e-mail bude věřejný a může být sdílený mezi ostatní uživatele pomocí hromadné zprávy, které se odesílají jednou za určitou dobu.
× 5.2.2 Zvěřejňování údajů jako je návštěvnost stránky, relace, noví uživatelé, zobrazní stránky, šíříme pouze mezi potencionální inzerenty.
× 5.3 Pro identifikace popřípadné platby pro váš herní servery.
6. Použivané nástroje pro zpracovávání údajů
Google Analytics společnosti Google LLC sídlící na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States. Google Analytics ke zpracování statistik o návštěvnosti používají tyto osobní údaje:
IP adresu k určení přibližné lokace uživatele. IP adresu před přijetím na servery společnosti Google anonymizujeme nahrazením poslední části IP adresy za nulu. Díky geografickému určení můžeme lépe analyzovat, z jakých měst, krajů či zemí pochází uživatelé našeho webu. Tyto údaje jsou v Google Analytics dostupné pouze agregovaně a nelze je zjistit k jednomu konkrétnímu návštěvníkovi.
Cookie s identifikátorem cid. Tento identifikátor slouží ke zjištění, zda je návštěvník na webu poprvé. Usnadňuje nám také atribuci nové návštěvnosti k různým zdrojům a lepší rozdělení reklamních rozpočtů.
Google Analytics máme propojeny s dalšími nástroji společnosti Google: Search Console a Adwords. Díky tomuto propojení vidíme na jednom místě agregovaná data o návštěvnosti z vyhledávání a z placených reklam.
Sbíráme informace o tom, odkud jste na náš web přišli, jaké stránky jste navštívili, co jste na nich dělali a jakou jste na webu strávili dobu. Sbíráme rovněž data o technologiích, které požíváte: odhadujeme typ zařízení, operační systém, verzi webového prohlížeče. Díky tomu můžeme web vylepšovat tak, aby se vám používal lépe, a to na všech zařízeních. Tato data je obtížné propojit s jednotlivci a cíleně se nesnažíme identifikovat konkrétní fyzickou osobu – dokud nám nedáte souhlas dle bodu níže, víme jen to, že někdo z jednoho prohlížeče navštívil tu a onu stránku; pokud nám souhlas dáte, budeme schopni spárovat chování na webu napříč různými zařízeními jedné anonymní osoby.
Pokud nám k tomu dáte souhlas, po vašem přihlášení do uživatelského účtu budeme zpracovávat i identifikátor UserID, kterým jsme schopni spojit návštěvy jedné osoby z více zařízení pod jedním uživatelským profilem. Tento identifikátor je pseudonymní a zpracovatelé bez přístupu ke všem interním databázím bez znalosti algoritmu generování identifikátoru nejsou schopni zjistit, jaká konkrétní fyzická osoba pod daným UserID koná.
S vaším souhlasem Google Analytics využijí data z partnerských reklamních systémů k odhadu vašich demografických údajů: pohlaví, věk, zájmy a zákaznické segmenty. Tato data jsou dostupná pouze agregovaně a není možné je zobrazit na úroveň jednotlivého uživatele.
Aktuální přehled zpracovávaných osobních údajů na straně zpracovatele Google LLC získáte na adrese https://privacy.google.com/businesses/adsservices/. Informace o způsobu ochrany osobních údajů naleznete na stránce https://policies.google.com/privacy?hl=cs
Chcete-li zablokovat odesílání anonymních statistik pomocí nástroje Google Analytics, můžete k tomu využít plugin poskytovaný společností Google. Tento plugin je třeba stáhnout a nainstalovat do vašeho prohlížeče. Upozorňujeme však, že tento plugin je potřeba nainstalovat v každém prohlížeči na každém zařízení, které používáte, a anonymní statistiky se do Google Analytics nebudou odesílat ze žádného z webů, který navštívíte.
Data zpracovávaná v nástroji Google Analytics uchováváme po dobu 50 měsíců.
7. Soubory cookies
× 7.1 V případě, že má subjekt ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme o něm záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných CraftBook.cz, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek CraftBook.cz.
8. Práva na opravu, zapomnění a přístup k osobním údajům dotčené osoby
× 7.1 Prosím vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo:
× 7.1.2 vzít souhlas kdykoliv zpět,
× 7.1.3 vyžádat od nás informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
× 7.1.4 požadovat od nás vymazání těchto osobních údajů,
× 7.1.5 v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů,
× 7.1.6 požádat o změnu, aktualizaci nebo opravu těchto údajů.